Izjava o konverziji valute

   

Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica
se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj
listi udruženja kartičara.Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na
originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Cranchi CSL 27

PRIVATNI IZLETI se mogu organizirati prema vašim željama, kao i vrijeme polaska i dolaska, kako bi se prilagodili vašem rasporedu za vrijeme odmora.

 

 

 ...Took the boat trip to Blue Cave within this agency last year. The staff was friendly, knowledgeable and very helpful.

                 Nigel  · November 02, 2013